adj.

hermitical, leading an ascetic or austere life, mortified, virtuous;
— կեանք, penitent life.

ՃԳՆԱԶԳԵՍՏ եւ ՃԳՆԱԶԳԵՑԻԿ. cf. ՃԳՆԱԶԳԵԱՑ.

Բազմութիւն արանց արդարոց ճգնազգեստ. (Ասող. ՟Գ. 7։)

Վկայարանացն ճգնազգեցիկ երանելի կուսանացն. (Փարպ.։)

Խորհելն յաղագս աստուծոյ եւ ճգնազգեցիկ լինել՝ զոյգ երկոցունց. (Խոր. ՟Բ. 89։)