s.

fellow-sufferer;
fellow-labourer, fellow-workman;
brother or companion in arms.

adj.

συναθλήσας, συμπονήσας concertans, collaborans. Կցորդ ճգանց կամ ճգնութեանց. վաստակակից. պատերազմակից. չարչարակից. հանդիսակից.

Ճգնակից հոգւոյ մարմինն. (Դիոն. եկեղ.։)

Վկայք՝ առաքելոցն ճգնակիցք. (Բուզ. ՟Գ. 14։)

Ճգնակից լինել ի կապանս նորա աղօթիւք. (Ճ. ՟Գ.։)

Որ ճգնակից եւ պսակակիցք են նորա. (Ճ. ՟Ա.։)

Եւ քրիստոս երբեմն ըստ պօղոսի՝ հանդիսակից եւ ճգնակից լինի բանիս. (Պրպմ. ՟Լ՟Է։)