s.

compression, straining, pressing, squeezing;
— մարմնոյ, mortification, maceration.

s.

ՃՆՇՈՒԹԻՒՆ ՃՆՇՈՒՄՆ. Ճնշելն, եւ ճնշիլն.

Ճնշութեամբ մարմնոյս. (Լմբ. սղ.։)

Ապականութիւն զբնութիւնս մարմնոյն ընդ ճնշութեան կրթէր. (Եփր. աւետար.։)

Զանգայտ ամպոց զճնշումն։ Ի ճնշմանէն սաստիկ փայլեալ նիւթ կայծական. (Առ որս. ՟Է։ Երզն. ոտ. երկն.։)

Իբրեւ զճնշումն խառնութեան խնկոց. (Նար. կուս.։)

Ի ճնշմանէ արեան ներկեալ լինէին մարմինքն։ Ճնշումն սրտի։ Ի ճնշմանէ շնչերակացն ողբ. (Նչ. եզեկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ճնշումն ճնշմունք
accusatif ճնշումն ճնշմունս
génitif ճնշման ճնշմանց
locatif ճնշման ճնշմունս
datif ճնշման ճնշմանց
ablatif ճնշմանէ ճնշմանց
instrumental ճնշմամբ ճնշմամբք