adj. adv.

Ճշգրիտ գրօղ, եւ գրեալ, պատմեալ, ճառեալ.

Զյունական տառ ճշգրտապատում առընթեր ունիմ. (Լմբ. սղ.։)

Եւ այժմու տեսողացս ճշգրտապատում մատենագրութիւնս երեւեսցի. (Մագ. ՟Ի՟Ե։)

Ճշգրտապատումս գրեաց. (Նար. կուս.։)