adj.

loaded with clusters of grapes, abounding in grapes.

adj.

Խիտ առ խիտ՝ կամ առատ ճիւղս ունօղ.

Ոչ այգի խաղողաբեր ողկոյզաբոյծ ճռախիտ քաղցրապտուղ. (Ոսկ. մ. ՟Գ. 25. (յն. քաղցրածոր ողկոյզ մշակէր)։)