s.

pasting, gluing, soldering, cementing, conjunction, adhesion, fastening;
coagulation, curdling;
congelation.

s.

πῆξις (լծ. թ. փէքլէնմէք. եւ հյ. պաղիլ) compactio. Մածանիլն կամ մածնուլն՝ իրօք կամ նմանութեամբ. եւ մածուած. փակչիլը, կպչիլը.

Մազ ըստ պատահման ենթակացեալ. քանզի հիւթոցն ծխատեսակագոյնն՝ որ ելանէ ի մարմնոյն, մածումն իմն առեալ ըստ պատահմանն հաստին. (Նիւս. բն.։)

Փայտիւ մահու մածմամբ քո ի նմա, ածեալ մածուցեր զմեզ, միաւորեալ ի փայտն կենաց. (Նար. ՟Ղ՟Գ։)

Մածմամբ մարմնոյդ ի փայտ խաչին՝ սուրբ բեւեռօքըն յիս գըթա. (Շ. այբուբ.։)

Տամք զմածումն երեսաց ի վերայ երկրի գոհութեամբ. (Լմբ. պտրգ.։)

Մածմունք տախտակաշարք՝ ի միաբանութեանց միմեանց անջատեցան. (Նար. ՟Ի՟Ե։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մածումն մածմունք
accusatif մածումն մածմունս
génitif մածման մածմանց
locatif մածման մածմունս
datif մածման մածմանց
ablatif մածմանէ մածմանց
instrumental մածմամբ մածմամբք