cf. Մակա.

նխ.

(սեռ. խնդ) ἑπί super. Ի վերայ. ի. վըրան. Բառս կամ մասնիկս այս ըստ ինքեան է անպէտ՝ հանդերձ բազում մասամբք ածանցից՝ ի բարդունիւնս կամ բաղադրութիւն, այլ պիտանացու եղեալ յուսմունս.

Մաւ ոմանց. կամ մակ այլոց ստորոգել։ Մակ այլոյ ուրուք, եւ այլն. (Արստ. եւ Անյաղթ ստորոգ. եւ Անյաղթ պերիարմ.։)

Անբաւիցն, եւ մակ անբաւիցն. (Դիոն. ածայ.։)

Մակ կառափին (կոփել)։ Մակ երկնի ծառացել։ Մակ ոսկւոյ մածեալ. (Մագ. ՟Ը. եւ չ։)

adv.

Կամ մ. Ի վերայ. ի վեր. ի.

Մակ հուսկ յեզերս գրել։ Կնիք կապարեայ մակ կոփեալ։ Մակ զերկինն հայելով. (Մագ. ՟Ժ՟Ա. ՟Ծ՟Ա. եւ չ։)

Մակ. ի մինն մէկ այլ յաւելուլ։ Մակ, ի վերայ. (Հին բռ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Այծերամակ, աց

Անընդդիմակ

Անընդդիմակայ

Անընդդիմակաց

Անխնամակալու

Անկամակութիւն, ութեան

Ապիմակ

Բազմակ, աց

Բազմակալ, աց

Բազմական

Բազմականակից

Բազմականատու, ի

Բազմակապ

Բազմակարօտ

Բազմակերութիւն, ութեան

Բազմակերպ

Բազմակին, կնոջ

Բազմակնճիռն

Բազմակնութիւն, ութեան

Բազմակոխ

Voir tout