s.

Բառ ռմկ. մէյտան. այսինքն Հրապարակ.

Ի ձիախաղաց տափարակ մայտանին բնակէի. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)

Մրցականին մայտանն դիւր ի դէպ է, եւ հիւանդին կակղագոյնքն ի գեղոց. (Ոսկ. գծ.։)