adj.

maternal.

adj.

Սեպհական մօր. մայրենի. մօրը, մայրենական.

Տեսանեմ բազմեալ ի վերոց գրկաց մայրական, եւ ոչ բաժանեալ ի ծոցոյն հայրական։ Ի մայրական խանձարրոց։ Կապանացն կուսանաց եւ մայրականաց. (Ճ. ՟Գ. եւ Ճ. ՟Ա.։ Ածաբ. ի պասեք. ՟Բ։)

Աղաչեմք զծնօղն՝ մայրական սիրովն համբուրել զմեզ. (Նար. երգ.։)

Յայնժամ որդիքըն մայրական (այսինքն մօր իմոյ), մարտեան ընդ իս պատրողական. (Շ. եդես.։)

Հալածէ ոչ միայն զպոռնիկն, այլեւ զայնոսիկ՝ որք ի պոռնկէն բերեն յինքեանս մայրական ամօթ. (Փիլ. բագն.։)

ՄԱՅՐԱԿԱՆ ՈՐՈՎԱՅՆ. cf. ԱՐԳԱՆԴ. μήτρα, ὐστέρα matrix, vulva.

Ի կանայս՝ այն, որ մայրական որովայնք կոչին. (Պղատ. տիմ.։)