s.

incest.

s.

Ապականելն զիւր մայր, անկանելն կնդ մօր. (յորմէ միհր մայրածին առ պարսիկս).

Ի պարսկական մայրապականութեանցն վայր վտանգեալ՝ խրին ի խոհերս. (Յհ. իմ. պաւլ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մայրապականութիւն մայրապականութիւնք
accusatif մայրապականութիւն մայրապականութիւնս
génitif մայրապականութեան մայրապականութեանց
locatif մայրապականութեան մայրապականութիւնս
datif մայրապականութեան մայրապականութեանց
ablatif մայրապականութենէ մայրապականութեանց
instrumental մայրապականութեամբ մայրապականութեամբք