adj.

loving one's mother, filial love.

adj.

Սիրօղ զմայր իւր. որ եւ յն. ձայնիւ Փիլոմետոր, մակդիր հեգնական թագաւորի ատեցողի զմայրն.

Պտղոմէոս մայրասէր թագաւորեաց ամս ՟Ի՟Դ. (Շիր. քրոն.։)