adj.

collar-shaped, annular.

adj.

ՄԱՆԵԿԱՁԵՒ կամ ՄԱՆԵԱԿԱՁԵՒ. Որ ինչ է ի ձեւ մանեկի.

(Յաղաւնեաց) կէսք ոսկեճաճանչ իմն զպարանոցաւն ունին մանեկաձեւ (կամ մանեակաձեւ) խառնեալ գոյն. (Պիտ.։)

Զոր ի խրոխտ ձիսն է տեսանել՝ մանեկաձեւ զպարանոցն կորովի արարեալ. (Վրդն. երգ.։)