bot. s.

violet.

cf. ՄԱՆՈՒՇԱԿ.

Իբրեւ զքրքումս եւ զմանիշակս։ Պտղաբերէ բոյս մանիշկին զմանիշակն. (Լմբ. առակ. եւ Լմբ. սղ. եւ Լմբ. պտրգ.։)

Երանէին ոմանք զգեղեցկութիւն մանիշակի. եւ ի ծաղկիլ շուշանին՝ բնաւին անյայտ կայր մանիշակ. (Մխ. առակ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Մանիշակագոյն

Մանիշակաւէտ

Voir tout