s.

child-murder, infanticide.

s.

παιδοκτονία, παιδοφονία puerorum, vel infantium caedes, liberorum occisio, interfectio. Սպանանելն զիւր կամ զայլոց մանկունս. որդեսպանութիւն. տղայասպանութիւն.

Սովորութիւն մանկասպանութեան բաբելովն եւ միջագետք եւ քաղդէացւոց ազգն ոչ ընդունի. (Փիլ. իմաստն.։)

Մանկասպանութիւնք, եւ եղբարց խողխողմունք. (Նիւս. կուս.։)

Ատեա՛ զհերովդի մանկասպանութիւնն. (Ածաբ. ծն. եւ պենտեկ։ Դամասկ.։)

Ետու եւ հերովդէի առնել զմանկասպանութիւնն. (Ճ. ՟Ա.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մանկասպանութիւն մանկասպանութիւնք
accusatif մանկասպանութիւն մանկասպանութիւնս
génitif մանկասպանութեան մանկասպանութեանց
locatif մանկասպանութեան մանկասպանութիւնս
datif մանկասպանութեան մանկասպանութեանց
ablatif մանկասպանութենէ մանկասպանութեանց
instrumental մանկասպանութեամբ մանկասպանութեամբք