s.

cunning, wiliness, knavery.

s.

ՄԱՆԿ կամ ՄԱՆԳ. ἁκαιρία intempestivitas, insidiae. Արմատ բառիս Մանկութիւն, ըստ որում Խորամանկութիւն. մեքենայագործութիւն, խարդախութիւն՝ որպէս ման գալով, կամ մանուկ անհաստատ ելո. կամ ըստ յն. ստահակութիւն, եւ դաւ.

Խեղգետնոյ նման է, որ նենգութեամբ մերձենայցէ առ մերձաւորսն, եւ ընդ միամին ընկերին նենգաւ եւ մանկաւ գնայցէ. (Վեցօր.։)

adj.

ՄԱՆԿ. ա. Խորամանկ.

կամ ըստ (Հին բռ.)

Մանգ, խորագէտ։ Մանգոյն, ոսոխ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անխորամանկ

Բազմամանկութիւն, ութեան

Բազմանկար

Բազմանկիւն, ից, կեանց

Բազմանկողին

Երդմանկեր

Լաւամանկութիւն, ութեան

Խորամանկ, աց

Խորամանկեմ, եցի

Խորամանկիմ, եցայ

Խորամանկութիւն, ութեան

Մանկաբար

Մանկաբարձ, աց

Մանկաբարձութիւն, ութեան

Մանկաբարոյ, ից

Մանկաբեր, աց

Մանկաբերութիւն, ութեան

Մանկաբոյծ

Մանկագող

Մանկագոյն

Voir tout