adj.

close-fisted, sordid, stingy, miserly, very avaricious.

adj.

Կծծի եւ ի մանր իրս. զբռամբ ածօղ կծծութեամբ եւ զմանունս. ագահ.

Կարի՛ գող՝ մանրակծծին իսկ է. (Ոսկ. ՟բ. տիմ.։)

Մանրակծծիք՝ գողք պիղծք իբրեւ զմկունս. (Ոսկիփոր.։)

Չար գող՝ մանրակծծին է. (Բրսղ. մրկ.։)