ՄԱՆՐՈՐՍ կամ ՄԱՆՐՈՐՔ. Որս մանունց իրաց. կամ մանր իրք.

Շնորհեալ շահատակումն ի խոյզս մանրորսն սիրակարկաչ սաղապս (կամ սատապս) իմաստութեան խնդիր արանց աստուածարելոց. (Յիշատ. ոսկ. յհ.։)