adj.

ՄԱՇԱԾՈՅ կամ ՄԱՇԱԾՈՒ. Մաշելի. ապականացու. հնանալի. հնացեալ.

Տո՛ւր հանդերձիկ ինչ մաշածոյ, եւ ա՛ռ զարքայութիւնն աստուծոյ. (Ոսկ. ապաշխ.։)

Ի մաշածու նիւթոց ըստ աշխարհի մասանց. (Վրդն. ել.։)