adj.

consumable, corruptible;
—կան լուսին, waning moon.

adj.

Որպէս Մաշածու. դիւրամաշ.

Արար զթանձրն մաշական, եւ զանօսրն տեւական։ Զմեռոտ եւ զմաշական բնութիւնս մեր. (Գէ. ես.։ Ոսկիփոր.։)

Գուշակէ մաշականն (լուսին) զյաւիտենականէդ, անցականն զանանցէդ, հնականն զնորոգչէդ իւրմէ. (Ագաթ.։)

ՄԱՇԱԿԱՆ. որպէս Մաշարայական.

Ի յախտ մաշական անկաւ, եւ տրորեցաւ. (Լծ. փիլ.։)