s.

scarfskin, epidermis;
membrane, tunic;
film, pellicle;
skin, hide;
fleecy skin;
fur coat, pelisse;

adj.

worn out, used up;

med.

— մարդոյ, derma;
— գործոյ, dressed skin, tanned hide, leather;
cordovan.

s.

արաբ. մէշկ. δέρμα pellis, corium. Մորթ մարմնոյ կենդանեաց, մանաւանդ մաշեալ ի բրդոյն, որ եւ լեաշկ կամ լերկ մաշկ. կաշի. եւ ինչ մի մաշկեղէն, մորթեղէն՝ բրդով կամ անբուրդ.

Ի հանդերձէ, կամ ի մաշկէ, կամ ի քրձօ։ Ամենայն հանդերձ, եւ մաշկ։ Զմաշկսն եւ զմորթս խոյոց ներկեալս կարմրով. (այսինքն կոկած )։ Մաշկ գործոյ. (այսինքն գործեալ, բանած ). (Ղեւտ. ՟Ժ՟Ա. 32։ ՟Ժ՟Ե. 17։ եւ ՟Ժ՟Գ. 48։ Ել. ՟Լ՟Թ. 33։)

Հողմոյն չհանդուրժեալ շարժմանն (եղիա՝) մաշկ առեալ ծածկոյթ ինքեան. (Շ. տաղ.։ Եղիայ մաշկ էր զգեցեալ. Ոսկիփոր.։)

Շրջէր մորթովք մեռեալ մաշկին՝ մոլորական յանապատին. (Յիսուս որդի.։)

Տրամախոհեալ (ի ձմերան) երկուորական մաշկից. (որ է քիւրք. Մագ. ՟Լ՟Գ։)

adj.

ՄԱՇԿ. ա. իբր Մա՛շ. յն. մաշեալ. ἑκτετρίμμενος.

Մաշկք հանդերձքն քաջիկ իմն ցածնուն ի մարմինն, եւ բարւոք յագչին. (Ոսկ. ՟ա. տիմ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գագաթնամաշկ

Լաշկամաշկ

Լեշկամաշկ, աց

Կողամաշկ

Մաշկաբանութիւն, ութեան

Մաշկագործ

Մաշկազգեցիկ

Մաշկաթեւ

Մաշկահանդերձ

Մաշկանափորտ

Մաշկեազգեաց

Մաշկեակ, եկաց

Մաշկեայ, կէից

Մաշկեկագործ, աց

Մաշկեկագործութիւն, ութեան

Մաշկեկավաճառ, աց

Մաշկեղէն, ղինի, նաց

Մաշկեմ, եցի

Մաշկեվաճառութիւն, ութեան

Մաշկէ

Voir tout