bot. s.

pea, peas;

adj.

used up, worn out, old;
cf. Հալ եւ մաշ.

s.

Ոլոռն մանր. կամ ոլոռնաձեւ ընդեղէն. աեւ պրս. մաշ, մաճ. ռմկ. սեւ կամ կանանչ ոլոռ, կպրախ, վայրի եւ ընտանի պիզի .... բի՛զում. իտ. բիզէ՛լլօ.

Կազմեալ կայր մաշ ի դարմանս հիւանդաց, եւ սնափառէր. եւ այլոց սերմանեաց եւ հընդոց ոչ տարեալ՝ այպանեն զնովաւ, եւ դու (ասեն) ծանծաղամիտ գոլով, ըստ որում մաշ կոչիս, փքաս. (Մխ. առակ. ՟Խ՟Զ։)

adj.

Որպէս Մաշեալ. մաշած, փտտած.

Սոքա են հին խմորք, մա՛շ տիկք, եւ զգեստ պատառատուն։ Մաշ տիկք ոչ ունին զոյժ՝ տանել զզօրութիւն գինւոյ. (Մծբ. ՟Ժ՟Թ։)

Ստեղծուածն մեր առաջին՝ նոր էր, եւ մեղքն մեր առնեն հին եւ մաշ։ Ձորձն հին եւ մաշ։ Ոչ եթէ ի բնէ հին եւ մաշ էին, այլ իբրեւ աղտեղանան եւ պղծին՝ ապա լինին հին եւ մաշ. (Եփր. աւետար.) cf. ՀԱԼ ԵՒ ՄԱՇ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բազմաշահ

Բազմաշառաւիղ

Բազմաշարժ

Բազմաշաւիղ

Բազմաշխատ

Բազմաշնորհ

Բազմաշրջիկ

Բազմաշրջուլիւն

Գագաթնամաշկ

Դիւրամաշ

Դրամաշահ, ու

Լաշկամաշկ

Լեշկամաշկ, աց

Կողամաշկ

Հալեւմաշ

Համաշխարհ, ի

Համաշխարհագործ

Համաշխարհական

Համաշխարհիկ

Համաշնչութիւն, ութեան

Voir tout