adj.

foggy, hazy, misty, caliginous, cloudy.

adj.

ՄԱՌԱԽԼՈՒՏ ՄԱՌԱԽՂԻՆ որ եւ ՄԱՌԱԽՂՈՒՏ. Ուր իցէ մառախուղ բազում կամ թանձր.

Որք նստէին ի խաւարին եւ ի մառախղին մռայլս տգիտութեան. (Պիտառ.։)

Ի գիջին եւ ի մառախղուտ տեղիս մայրեաց. (Խոր. ՟Բ. 6)