s.

butler, steward;
vintner.

s.

ՄԱՌՆՊԱՆ կամ ՄԱՌԱՆԱՊԱՆ. Վերակացու մառանի.

Հայրն տեսցէ զմառնպանն եւ զպաշտօնեայս՝ ոչ խռովացուցանել զհիւանդս վասն հարկաւոր պիտոյից. (Լմբ. կան. բենեդ.։)