adj.

administrative.

adj.

Սեպհական մատակարարութենան. տնտեսական. տնօրինական.

Որ զմատակարարականն յերուսաղէմ կատարեաց զփրկութիւն. (Կիւրղ. թղթ. առ կոստանդ.։ (յն. տիեզերական։))

Եւ Որ առնէ զգործ մատակարարութեան.

Մատակարարականքն մրջիւն եւ մեղու. (Փիլ. լիւս.։)