adj.

dam, female.

adj.

θήλεια femina, femella. Էգն կենդանեաց.

Էշք մատակք։ Մատակ ձիք։ Մատակ ձիոց։ Ի մէջ մատակաց։ Մատակ առիւծ, եւ այլն։ Կանացաբար նստուցին ի ձի մատակի. (Եղիշ. ՟Է։)

Էր մատակ՝ որ ունէր յաւանակ. (Արծր. ՟Ա. 3։)

Տո՛ւր ինձ ասէ զգլուխն յովհաննու մկրտչի. ո՛վ մատակ առիւծուն (հերովդիավայ) քարփածնունդ մանկանն. (Բաբիղ. ի յհ. մկ.։)

Յոմանց միջի յաղագս մատակաց ընդ միմեանց ոխակալութիւն եղեւ խռովութեամբ ... սատակել զնոյն ինքն իսկ զագարակին մատակսն, վասն որոյ եւ կռիւն իսկ էր. (Նիւս. ի սքանչ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անհամեմատական

Արմատական

Արմատակեր

Համատակք

Համեմատական

Մատակախազ

Մատակախազութիւն, ութեան

Մատակախումբ

Մատակարար, աց

Մատակարարական

Մատակարարեմ, եցի

Մատակարարութիւն, ութեան

Մատակպան, աց

Voir tout