adj.

new-born;

s.

woman recently confined.

adj.

νεογνός nuper genitus. Նորածին. դեռաբոյս հասակաւ.

Զմատաղածին մանկունս ի գիրկս առեալ. (՟Գ. Մակ. ՟Է. 28։)

Առնոյր եւ ածէր զորթն ստնդիաց զմատաղածի՛ն. (Ոսկ. ի հերոդ.։)

Եւ որպէս κύσουσα parturiens. Ծնօղ նորոյ զաւակի. երկնիչ.

Որդեա՛կք իմ, զորս դարձեալ վերստին երկնեմ. ո՞ր մայր մատաղածին այնպիսի ձայն արկանիցէ, որպէս եւ նայն. (Ոսկ. եբր.։)