adj.

having lately calved.

adj.

Որ ունի որթս մատաղս. մատաղամայր. նոր հորթ բերած՝ ծնած.

Ի ձեռն մատաղորթ եւ անդրանկածին երնջոցն. (Եփր. թագ.։)

Լծեցին ի նա զերկու կովս մատաղորթս. (Մծբ. ՟Ժ՟Թ։)