adj.

young, tender.

adj.

Աւուրբք մատաղ. մատաղահասակ. մանկահասակ. տղայ.

Երբեմն իբրեւ զհինօրեայ, երբեմն իբրեւ զմատաղօրեայ կերպարանեալ։ Կոտորին այլեւայլ տիովք, կէսք մատաղօրեայք, եւ կէսք երիտասարդք. (Եզնիկ.։)

Մանկտին մատաղօրեայք կոտորեցան։ Աստ աւասիկ գոյ հնար մանկանալ ծերոց, եւ լինել մատաղօրեայս. (Ոսկ. մտթ. եւ Ոսկ. փիլիպ.։)

Կարի մատաղօրեայք էին որդիք դերանկին. (Արծր. ՟Դ. 2։)