s.

seal-ring or signet-ring.

ՄԱՏԱՆԵՀԱՐ կամ ՄԱՏԱՆԱՀԱՐ. որ եւ ՄԱՏՆԵՀԱՐ, ՄԱՏՆԷՀԱՐ. գրի եւ ՄԱՏՆԱՀԱՐ.

Մատանի՝ որ հարկանէ այսինքն դրոշմէ զկնիք. (կնիք մատանւոյ.)

Տիպ եւ կնիք ի մատանահարէ ի մոմն ձեւանայ։ Տղայի միտքն որպէս կակուղ մոմ է, զբարի խրատն եւ զիմաստութեան ուսումն դի՛ր ի վերայ մատնէհար. (Երզն. խրատ.։)

Քահանայքն չար՝ եդին զմատնեհար. (Տաղ.։)

Եդին մատնահար եւ կնիք. (Մանդ. նոր ձ։)

Գիրս վկայականս մատնէհարօք եպիսկոպոսի. (Մարթին.։)

Մերով սովորական մատնէհարաւն դրոշմեալ ամրապէս. (Մաշտ. ջահկ.։)