s.

ՄԱՏՈՒՑՈՂՈՒԹԻՒՆ կամ ՄԱՏՈՒՑՈՂԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ. τὸ προσαγωκικόν quod conducit. Իբր Մատուցումն. նուիրումն. եւ Յառաջ մատուցիչ զօրութիւն.

Իսկ զքահանայական զարդս (հրեշտակաց՝ իմա՛ որպէս) յաստուածայինսն եւ խորհրդականսն տեսութիւնս մատուցողութիւն (կամ մատուցողականութիւն). (Դիոն. երկն.։ Շ. հրեշտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մատուցողութիւն մատուցողութիւնք
accusatif մատուցողութիւն մատուցողութիւնս
génitif մատուցողութեան մատուցողութեանց
locatif մատուցողութեան մատուցողութիւնս
datif մատուցողութեան մատուցողութեանց
ablatif մատուցողութենէ մատուցողութեանց
instrumental մատուցողութեամբ մատուցողութեամբք