np.

Margaret.

s.

μαργαρίτης (λιθοσ), μάργαρον margarita, unio, bacca gemmea. իտ. perla. (գտանի հոլովեալ եւ մարգրտոյ կամ տի. ի ռմկ. մարգրիտ) Ուլն ծովային խեցեմորթի, կամ սերմն սատափի. դոհար բոլորշի կաթնորակ փայլուն. պ. միւրվաիյտ. թ. ինճիւ. ար. չիւյիլիւյիւ, տիւրրա.

Արկանէր քայռս յականց պատուականաց ընդելուզեալս մարգարտով։ Մի՛ ի հիւսս ոսկեմանս ընդելուզեալս մարգարտով։ Ականց պատուականաց եւ մարգարտոյ։ Երկոտասան դրունք յերկոտասան մարգարտաց։ Մի մի գուռն ի միոյ միոյ մարգարտոյ (կամ մարգարտէ)։ Խնդրիցէ ակամբք եւ մարգարտովք. (Փարպ.։)

Ի մարգարտոյ (կամ ի մարգարտէ) մեծագնէ. (Մագ. ՟Ժ՟Գ։)

Մեծագին մարգարտաց. (Վրք. հց. ՟Բ։)

Անգին մարգարտաց. (Ճ. ՟Ը.։)

Զվաճառականըն մարգարտոյ (կամ մարգըրտոյ). (Շ. խոստ.։)

Նմանութեամբ ասի.

Եւ ես նովին յուսով կապեալ շրջիմ, որ ոչ են կապանք, այլ՝ մարգարիտք հոգւոյն. (Ածազգ. ՟Գ։)

Նայի ընդ մարգարիտ ոգւոցն, եւ տեսանէ զծաղիկ համբերութեանն. (Իսիւք.։)

Սպիտակ մարգարտին մաքուր կերպարան։ Ի ծովային բերմանց շնորհալոյս մարգարիտ. (Նար. կուս.։)

Զի եւ գտանելն միայն զքեզ՝ մարգարի՛տ մեծագին՝ բովանդակ բարութիւն է. (Սարկ. աղ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Մարգարիտ, րտոյ, րտի, րտաց

Voir tout