adj.

feeling a prickling, subject to a pricking sensation.

adj.

յն. միռմիգի՛օն. μυρμηκίων formiculosus, verrucosus. Ունօղ զխաղաւարտ իբրեւ զբոյն մրջմանց. կամ զկեղ, որ ռմկ. կոչի մրջմնոց.

Զմարմառոտ, կամ զքոսոտ. (Ղեւտ. ՟Ի՟Բ. 22։)

Զբեկեալն պատել, զմարմառոտն առողջացուցանել. (Սկեւռ. ի լմբ.։)

Եւ քանզի այծեացն սեւացելոց ոչ մեղանչէր, բազում ոչխարք մարմառոտք վասն ապրելոյ ի նմանէ՝ ի սեւացեալ գոյնն դարձան. (Եփր. վկ. արեւ.։)