adj.

σωματικώτερος corporeis rebus addictior. Առաւել կամ կարի մարմնական, նիւթական.

Որք ախտակցագոյնք եւ մարմնականագոյնք էին, պատուէին (պատկերօք) զվախճանեալսն. (Առ որս. ՟Է։)

Ոչ միայն մարմնականագունին այնորիկ պատսպարան ելով, այլեւ հոգեւորին. (Պիտ.։)

Զի եւ էին իսկ մարմնականագոյն հրէայքն. (Ոսկ. գծ.։)