adj.

μεγαλοτόκος, μεγαλοτατόκος magni vel majestatis parens. Ծնօղ մեծին աստուծոյ, կամ մեծվայելչութեան տեառն. մակդիր կուսին.

Կենդանածինն, գեղեցկածինն, մեծածինն, աստուածածինն մարիամ. (Պրպմ.։)