s.

great sea, Ocean.

s.

πέλαγος pelagus. Ծով մեծ եւ համատարած. պեղագոս. ովկիանոս, եւ երեւելի մասն նորա.

Մեծն ծով ի վեր համբարձեալ ... յայս ի մերս ի ներքս հոսեալ անկաւ ի մեծածովս. (Փիլ. իմաստն.։)