adj.

of lofty stature, tall.

adj.

Հասակաւ մեծ՝ բարձր. բարձրահասակ.

Որդի իւր մեծահասակ եւ ուժեղ։ Առաւել ուժեղ եւ մեծահասակ լինի։ Էր նա մեծահասակ, եւ վայելուչ երեսօք։ Տայր շինել գլուխ արծաթեղէն՝ յարմար մեծահասակ անձինն. (Խոր. ՟Բ. 54։ Շիր.։ Մեսր. երէց.։ Ճ. ՟Ը.։)

Զանասուն պաճարս բազմացուցանեն մեծահասակս՝ քաջամարմինս. (Խոր. ՟Գ. 59։)

Եւ Մեծացեալ տիօք. չափահաս.

Որ լինին մեծահասակք. (Մխ. դտ.։)