s.

μοναστήριον monasterium;
locus, ubi vita solitaria agitur. Մենարան. միայնանոց. վանք միանձանց.

Առեալ զոմանս յաշակերտացն յիւրաքանչիւր մենաստանաց. (Ագաթ.։)

Շինէ եղբայրանոցս, եւ մենաստանս. (Խոր. ՟Գ. 20։)

Առ կրօնաւորսդ, որք ի վանորայս, եւ ի մենաստանս բնակէք. (Շ. ընդհանր.։)

Իսկ (Ճ. ՟Ա.)

Առաքեաց ի վերայ մենաստանեաց կուսանացն. կամ գրելի է՝ մենաստանաց, եւ կամ ուղղականն թերեւս իցէ Մենաստանիք, կամ Մենաստանեայք։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մենաստան մենաստանք
accusatif մենաստան մենաստանս
génitif մենաստանի մենաստանաց
locatif մենաստանի մենաստանս
datif մենաստանի մենաստանաց
ablatif մենաստանէ մենաստանաց
instrumental մենաստանաւ մենաստանաւք