ՄԵՆՔԱՆԱՅ ՄԵՆՔԵՆԱՅ. ուստի ՄԵՆՔԵՆԱՅԵԼ. ՄԵՆՔԵՆԱՒՈՐ, եւ այլն։ տե՛ս ՄԵՔԵՆԱՅ, եւ զորս զկնի։ յն. միխանի՛, մէնղանի՛.