adj.

of eleven days.

adj.

Մետասան աւուրց. (որպէս դնի ի յն) որ ունի զչափ կամ զմիջոց մետասան աւուրց.

Մետասանօրեայ ճանապարհ ի քորեբայ մինչեւ ցլեառն սէիր. (Օր. ՟Ա. 3։)

Վասն մետասանօրեայ ջերմանն. (Մխ. բժիշկ.։)