adj.

having the warp of silk.

adj.

Որոյ առէչքն են ի մետաքսէ. մետաքսահիւս.

Բերէին զգոյնագոյն նարօտս պատանաց, զմետաքսառէչս եւ զոսկեթելս կերպասուցն. (Ագաթ.։)

Ագուցին նմա ... գրաստս (գրատս) սնդոյ մետաքսառէչս. (Կաղանկտ.։)