adj.

bare-headed;

adv.

frankly, boldly, freely.

adj. adv.

Ըստ յն. մերկ գլխով. այսինքն Համարձակ. անպատրուակ.

Յայտ յանդիման մերկագլուխ պատմեցէ՛ք։ Մերկագլուխ ազատադէս առանց պաճուճանաց զարդարութիւնս (կամ զճշմարտութիւնն) ցուցանէ. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 9։ եւ Ոսկ. յհ. ՟Ա. 1։)