adj.

Մերկ կամ կիսամերկ մարմնով հանգոյն ըմբշաց. եւ Պարզ մարմնեղէն.

Որք մերկամարմին մատանցդ ձեռօք՝ տեառն զինուորեալք։ Մերկամարմին մատանցն ձեռօք՝ քան թէ ագուցեալ ոտիցն կօշկօք՝ զծախանողին խորտակեալ զգլուխ. (Նար. ՟Հ՟Բ. եւ Նար. առաք.։)