adj.

παλαίων luctator. Մերկ մարտնչօղ. ըմբիշ. բռնամարտիկ.

Մերկամարտ մարտիկ արանց նմանեալ. (Եւագր. ՟Ժ։)

Մրցականաց եւ մերկամարտից ի վերայ հոսմանց. (Պղատ. օրին. ՟Է. (գրեալ էր մերկամարտուց։))

Կամ իբր Մերկական. ըմբշական. γυμνικός gymnicus.

Որք ի մերկամարտսն հանդէսս պարապեն։ Ի մերկամարտ նահատակութիւնսն, որք ի կռուարանսն սովոր են. (Բրս. սղ. եւ Բրս. գոհ.։)

s.

ՄԵՐԿԱՄԱՐՏՔ գ. πάλη lucta. Մերկակռիւ ագոն. ըմբշամարտութիւն. բռնամարտութիւն.

Ծառ, զոր ի հանդիսի մերկամարտից ցցեալ զարդարեն. (Մագ. ՟Ժ՟Ա։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Մերկամարտիկ

Մերկամարտութիւն, ութեան

Voir tout