s.

darkening, darkness.

s.

σκοτοδινία կամ -ιάσις կամ -ίνη vertigo tenebricosa. Մթութիւն. միգամածութիւն. նսեմութիւն. խրթնութիւն.

Մթազգածութեանցն դժնդակութիւն (ի լերին)։ Մթազգածութեանն աղագաւ. (Պիտ.։)

Վանքս գեղ արարեալ կայր ի խաւարի ... ի զազիր մթազգածութենէն հասուցանել նախկին փառաւորութեանն. (Յիշատ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մթազգածութիւն մթազգածութիւնք
accusatif մթազգածութիւն մթազգածութիւնս
génitif մթազգածութեան մթազգածութեանց
locatif մթազգածութեան մթազգածութիւնս
datif մթազգածութեան մթազգածութեանց
ablatif մթազգածութենէ մթազգածութեանց
instrumental մթազգածութեամբ մթազգածութեամբք