ՄԻԱԲԱՐՁ ԱՌՆԵԼ. Բառնալ զամենայն միանգամայն.

Միաբարձ արարեալ տունս նոցա, բազում գանձս եւ դիպակս ... առեալ գնաց. (Ուռհ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Միաբարձ առնեմ

Voir tout