adj.

born together, twin.

adj.

Ի միասին բուսեալ՝ ծնեալ. համածին. երկուորեակ.

Համասերմ միաբոյս զուգաշաւիղ եղբօրն յաղթեաց (յակոբ). (Նար. մծբ.։)