cf. ԶՈՒԳԱԹԻՒ. ὀμοάριθμος ejusdem numeri.

Երեք ոստք առաւել միաթիւք պտղովք. (Փարպ.։)

Մնալ քառասուն, եւ պսակիլ հաւասար միաթիւ։ Սոյնգունակ եւ ութեւտասունքն, երեք վեցեակս՝ միաթիւս. (Սիսիան.։)