cf. ՄԻԱՄՕՐ, եւ ՄԻԱԾԻՆ.

Միամայրն մարիամ, արմատ տնկոյն անմահութեան. (Շար.։)

Երկինք եւ երկիր լացին զմահ միամօրն. (Եղիշ. դտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif միամայր միամարք
accusatif միամայր միամարս
génitif միամաւր միամարց
locatif միամաւր միամարս
datif միամաւր միամարց
ablatif միամաւրէ միամարց
instrumental միամարբ միամարբք