adj.

of one year, one year old.

adj.

Ունօղ ամ մի եւեթ. միոյ ամի. տարեւոր.

Յորժամ եղեւ (մարիամ) միամեայ, արար յովակիմ ընդունելութիւն մեծ. (Հ=Յ. սեպտ. ՟Ը.։)