adj.

Ունօղ զոյգ ընդ այլում զմի եւ զնոյն մեղս. մեղսակից. միօրինակ յանցաւոր.

(Ի պատժիլ մարիամու) երկեաւ ահարոն եւ վասն անձինն, զի միամեղք էին. (Վրդն. թուոց.։)